Izložba ‘Pjesma anđeoskih krila’ koju morate posjetiti

Izloženi su radovi minijatura s motivima anđela i par slika većih dimenzija koje su nastale od 1998. do 2008.

U adventskom ugođaju u Maloj galeriji Pučkog otvorenog učilišta Vrbovec još 8. prosinca, kada je svečano otvorena, traje izložba Dijane Nazor pod nazivom ‘Pjesma anđeoskih krila’.

Na izložbi je izloženo 48 radova minijatura s motivima anđela i par slika većih dimenzija koje su nastale od 1998. do 2008.

Izložba je otvorena do 9. prosinca iduće godine.

O autorici:

Dijana Nazor, rođena je 1971. u Splitu. 1990. maturirala u Školskom centru za primijenjenu umjetnost i dizajn u Splitu. Diplomirala je 1995. godine na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja u Splitu, danas: Umjetnička akademija i stekla zvanje profesora likovne kulture-restauratora. Iste godine dobila je Dekanovu nagradu Fakulteta za izvanredni uspjeh. U akademskoj godini 2010./2011. upisala je poslijediplomski doktorski umjetnički studij Slikarstva na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu. 2016. obranila je likovni dio doktorskog rada. Radila je kako učitelj likovne kulture od 1999. do 2003. u tri osnovne škole te kao profesor likovne umjetnosti u XI. gimnaziji u Zagrebu. Od 1995. izlagala je na 33 samostalne izložbe u Hrvatskoj, Belgiji i Australiji. Koautorica je udžbenika Pogled, potez, od 5. do 8. razreda osnovne škole, dvaju priručnika s CD-om za učiteljice/učitelje likovne kulture 2007./2008. i 2013./2014. godine. Od 1993. sudjelovala je na preko 100 žiriranih skupnih izložbi u zemlji i inozemstvu. Godine 2006. stručno se usavršavala na dvomjesečnom rezidencijalnom boravku u Parizu, u atelijerima Cité Internationale des Arts. Voditeljica je likovnog programa Međunarodnog uličnog festivala Cest is d’ Best pri kojem je autorica 9 likovno-urbanih instalacija i dva happeninga, a od 2007. tri projekta. Sudjelovala je na 40 likovnih kolonija u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. 2006. do 2012. sudjelovala je na svjetskim i europskim InSEA kongresima u Portugalu, Japanu, Finskoj, Budimpešti, Mađarskoj i Cipru. Za umjetnički rad dobila je više nagrada i pohvala. Za doprinos radu u prosvjeti dobitnica je godišnje državne Nagrade Ivan Filipović (2012.) i odlikovanje Reda Danice hrvatske s likom Antuna Radića (2013.). Nositeljica je počasnog zvanja AFIAP Međunarodne federacije fotografskih umjetnosti od 2013. Članica je HDLU-a Zagreb od 1998., InSEA-e od 2006. (Međunarodno društvo za obrazovanje putem umjetnosti), Fotokluba Zagreb od 2003 do 2011. i IIC-Hrvatska grupa od 2014. Živi i radi u Zagrebu.

Komentari