Borba protiv prisiljavanja djece na rad

Kako bi se stalo na kraj izrabljivanju djece koju se prisiljava na rad, ključnu ulogu igra kvalitetno obrazovanje, koje je još uvijek nedostupno za više od 8 milijuna djece osnovnoškolske dobi i 63 milijuna djece srednjoškolske dobi, koliko ih još uvijek ne pohađa školu. A 12. lipnja obilježava se Svjetski dan borbe protiv dječjeg rada

Uzroci za postojanje dječjeg rada leže u siromaštvu i nedostatku pristojnih poslova za odrasle, nedostatku socijalne zaštite i neuspjehu da se svoj djeci osigura pohađanje škole do legalno dopuštene dobi za zapošljavanje.

Najviše djece, njih 122 milijuna, radi na području Azije i Tihog oceana, međutim dječji rad je prisutan i u mnogim industrijskim zemljama. Čak 126 milijuna djece radi na opasnim poslovima ili u uvjetima koji su opasni. Njih 1,2 milijuna žrtve su prodaje, a oko 300 tisuća djece sudjeluje kao vojnici u oružanim sukobima širom svijeta. Djeca su prisiljena raditi jer njihov opstanak i preživljavanje njihovih obitelji ovise o njihovu radu. Iako je dječji rad nezakonit u mnogim zemljama, djeca su i dalje prisiljena raditi i najteže fizičke poslove.

Djeca koja sve to prežive i uspiju odrasti, često nakon 30. godine starosti fizički više nisu u stanju raditi jer su potpuno ‘istrošeni ljudi’ pa ih nakon toga uzdržavaju njihova djeca, radeći nerijetko isti posao. Zbog tih poražavajućih podataka, Međunarodna organizacija rada donijela je 2002. godine odluku da se 12. lipnja obilježava kao Svjetski dan borbe protiv dječjeg rada.

Svjetski dan borbe protiv dječjeg rada ove godine je usmjeren posebno na važnost kvalitetnog obrazovanja kao ključnog koraka iskorjenjivanju dječjeg rada. Ovo je pravi trenutak za to jer će međunarodna zajednica ponovno razmotriti razloge za neuspjeh u ostvarivanju razvojnih ciljeva u obrazovanju, te će postaviti nove ciljeve i strategije.

Ove godine na Svjetski dan borbe protiv dječjeg rada traži se: slobodno, obvezno i kvalitetno obrazovanje za svu djecu barem do minimalne dobi za zapošljavanje, te aktivnosti kojima se dopire do onih koji su trenutno prisutni u dječjem radu; novi napori za osiguranje da nacionalna politika po pitanju dječjeg rada i obrazovanja bude konzistentna i učinkovita; politike koje osiguravaju pristup kvalitetnom obrazovanju i ulaganju u učiteljsku profesiju.

Tekst: www.ilo.org
Foto: Profimedia 

Komentari