I znanstveno je dokazano da su prvorođena djeca pametnija

I najnovije istraživanje potvrdilo je brojna prethodna: prvorođena djeca češće završavaju fakultete i imaju bolje plaćene poslove od mlađe subraće. Otkrijte u nastavku i zašto!

Još jedno, najnovije istraživanje potvrdilo je brojna dosadašnja koja su se bavila odnosom i inteligencijom braće i sestara. Naime, svi su, kao i aktualna studija iz Škotske, došli do zaključka kako su prvorođena djeca pametnija pa i uspješnija u životu nego njihova mlađa braća i sestre. Znanstvenici sa Sveučilišta Edinbourgh su na nemalom uzorku od čak 5000 djece, čije su živote pratili od rođenja pa sve do 14. godine života došli do zaključka kako su starija djeca u obitelji pametnija od onih mlađih. Rezultati su pokazali i kako je kvocijent inteligencije kod starijih veći već u prvoj godini rođenja.

Razlog tomu škotski znanstvenici vide u roditeljima odnosno u njihovu načinu odgoja. Naime, budući da je riječ o prvom djetetu, roditelji su imali više vremena za njega te su se i u emocionalnom i intelektualnom smislu više angažirali. Tako je starije dijete dobilo više poticaja za razvoj inteligencije što se u konačnici odrazilo na njegova veća postignuća kada su obrazovanje i posao u
pitanju – češće završavaju fakultete od svoje mlađe subraće te dobivaju bolje poslove.

Komentari