Obilježen Međunarodni dan nestale djece

U znak nade za svom nestalom djecom, 25. svibnja obilježava se Međunarodni dan nestale djece kao podsjetnik da sva djeca zaslužuju sretno djetinjstvo

Unutar zemalja Europske Unije svake godine nestane 250.000 djece, svake dvije minute jedno dijete. U Republici Hrvatskoj, prošle godine, iz obiteljskog doma udaljilo se 528 djece, a iz odgojnih ustanova njih 1247, što ih svrstava u najrizičniju skupinu djece, potencijalnih žrtava raznih oblika zlostavljanja. A kao znak nade za pronalaskom nestale djece za kojom se još uvijek traga, te u čast onima koji nikada nisu pronađeni, 25. svibnja obilježava se Međunarodni dan nestale djece.

S ciljem borbe protiv fenomena nestale djece oformljen je Centar za nestalu i zlostavljanu djecu, koji je uveo posebnu telefonsku liniju 116000 – nacionalni broj za prijavu nestale djece (Harmonizirani europski kratki kod 11600 – usluge sa posebnom socijalnom osjetljivosti) i time pruža jednu bitnu uslugu građanima Republike Hrvatske za zaštitu njihovih najmlađih sugrađana. Centar je pokrenuo i nacionalni registar nestale djece www.nestaladjeca.hr koji neprestano izmjenjuje informacije o trenutno nestaloj djeci, kao i aplikaciju ‘Nestali na dlanu’, čija je svrha brže i efikasnije prijavljivanje nestanka djeteta, ali i lakše dojavljivanje informacija vezanih za prijavljeni nestanak djeteta.Svjestan važnosti suradnje s ostalim članicama EU i s međunarodnim organizacijama, Centar za nestalu i zlostavljanu djecu postao je i član MCE – Missing Children Europe organizacije koja omogućuje razmjenu iskustava i dobre prakse te odličnu komunikaciju i suradnju s drugim zemljama EU što je od iznimne važnosti kada je u pitanju nestanak/otmica/bijeg djeteta u drugu zemlju.

Što je 116 000 linija?

Europska komisija nametnula je obvezu da svaka zemlja članica EU mora imati operativni, besplatni broj za nestalu djecu 116000 – s ciljem ‘isti broj – ista usluga’. Namjera EK regulative jest da usluge od društvenog značaja budu dostupne putem istih, lako prepoznatljivih brojeva u svim državama članicama EU. Radi se o broju s posebnom socijalnom osjetljivošću što bi značilo da je namijenjen pojedincima na način da zadovolji određenu društvenu potrebu koja osobito doprinosi dobrobiti odnosno sigurnosti građana odnosno određenoj skupini građana, ili pomažu građanima u nevolji te mogu biti od koristi inozemnim posjetiteljima. Otvaranjem linije 116000 u Osijeku, Republika Hrvatska se pridružila kao 23. hotline za nestalu djecu u okviru Europske Unije gdje je ovaj oblik pomoći roditeljima/skrbnicima i samom nestalom djetetu već dostupan. Usklađivanje brojevnih resursa nužno je kako bi usluge koje se pružaju u različitim državama članicama bile dostupne krajnjim korisnicima uporabom istoga broja. Time se dobiva usluga s paneuropskim identitetom u korist europskih građana koji će znati da će biranjem istoga broja dobiti pristup istoj vrsti usluge u različitim državama članicama. Osnovne usluge koje se pružaju putem 116000 europskog telefonskog broja za nestalu djecu su primanje prijave o nestanku djeteta, prosljeđivanje prijave policiji, pružanje podrške roditeljima/skrbnicima nestalog djeteta, kao i pružanje dodatne podrške policiji u istrazi te alarmiranje svih medija radi bržeg protoka informacija (dojava) o nestalom djetetu. U obavljanju ovih usluga, Centar za nestalu i zlostavljanu djecu surađuje s policijom i drugim organizacijama koje se bave nestalom djecom. Isto tako bitna je i međunarodna suradnja budući da nepostojanjem nekadašnjih oblika granične kontrole između zemalja EU, olakšava se transport nestale djece sa teritorija jedne države članice u drugu. Veoma je bitno napomenuti da je ova usluga od iznimne važnosti s obzirom na trenutne statistike.

Besplatna telefonska linija 116000 je dostupna 24 sata dnevno, svaki dan. Na pozive upućene liniji 116000 javljaju se djelatnici Centra koji su prošli odgovarajuću neformalnu edukaciju za pružanje pomoći roditeljima nestale djece te primaju informacije od građana u slučaju nestanka djeteta i uz njihovu suglasnost, prosljeđuju ih policiji, medijima i drugim nadležnim institucijama.

Osim dodatne podrške policiji u istrazi nestanka djeteta, Centar zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu u pružanju pomoći djeci u kritičnim situacijama te radu na prevenciji istih i izgrađenoj mreži kontakata sa relevantnim organizacijama u zemlji i inozemstvu, putem broja 116000 pruža i usluge psihološke i druge adekvatne pomoći roditeljima nestale djece, odnosno upućuje ih u odgovarajuće institucije i pomaže im u komuniciranju i povezivanju s istima. U slučaju da se nestalo dijete nalazi na teritoriju strane države, ovaj oblik pomoći je od iznimne važnosti, odnosno omogućava nesmetano komuniciranje s nadležnim organizacijama i institucijama u stranoj zemlji savladavajući time jezične prepreke koje bi mogle otežavati primanje informacija o nestanku djeteta.

Također, pružanje usluga podrške i pomoći omogućeno je djeci i nakon pronalaska i povratka u obitelj radi pronalaženja i rješavanja problema ranijeg nestanka i prevencije budućih nestanaka, odnosno bjegova.

Foto: Profimedia 

Preporučujemo

Komentari