Koliko su stanovnici Hrvatske sretni?

I vi možete pomoći kako bismo dobili odgovor na to pitanje... a svi se potajice nadamo kako ćemo biti barem blizu Dancima, najsretnijih građana svijeta

Koliko su stanovnici Hrvatske sretni? Jesu li stanovnici različitih regija u Hrvatskoj podjednako sretni? Što nas čini sretnima: je li to zdravlje, novac, obitelj, prijatelji ili možda neka kombinacija svega nabrojeanog? Tko je sretniji: muškarci ili žene, stariji ili mlađi, Karlovčani ili Puljani, konobari ili vozači? Jesmo li tvorci svoje sreće? Možemo li je povećati? Mijenja li se osjećaj zadovoljstva i sreće kroz vrijeme, i o čemu to ovisi?

Sve ćemo to doznati krajem 2019. do kada će trajati istraživački projekt, koji financira Hvatska zaklada za znanost i koji vodi prof. Dr. Sc. Ljiljana kaliterna Lipovčan s članovima svojeg tima i konzultantima. Riječ je on-line longitudinalnom istraživanju dobrobiti, namijenjenom punoljetnim korisnicima interneta u Hrvatskoj te se od njih traže podatci o osobnim socio-demografskim varijablama, osobinama ličnosti, različitim sastavnicima dorobiti, strategijama regulacije emocija i životnim događajima.

Što je dobrobit?

– Način na koji pojedinci evaluiraju svoje živote ili koliko povoljno procjenjuju vlastiti život.
– Koliko im se sviđa život koji živimo.
– Možemo li ga tunačiti i kao životna sreća.

Zašto je važno istraživati dobrobit?

Zašto što su sreća i životno zadovoljstvo pozitivno povezani s različitim poželjnim karakteristikama i ponašanjima kao što su: angažiranost i motivacija za posao; broj prijatelja i poznanika, kvaliteta socijalnih odnosa, sveukupni doživljaj socijalni podrške u životu; zdravlje i dugovječnost te prihodi.

Ciljevi projekta

– Provjeriti stupanj u kojem se dobrobit mijenja tijekom vremena i jesu li obrasci tih promjena različiti za različite ljude.
– Ispitati je li dobrobit, osim što je indikator dobrog života, ujedno i važan preduvjet povoljnih ishoda i pozitivnih životnih događaja, kao što je predloženo u teoriji proširenja i izgradnje pozitivnih emocija.

Ako želite sudjelovati, anketi možete pristupiti putem www.sreća.hr (ovdje), registrirati se putem emaila, a sudjelovanje je anonimno.

Više o projektu doznajte ovdje!

 

Komentari