Dajte svoj glas za poboljšanje procesa dijagnosticiranja i liječenja raka dojke!

Sve žene koje su preboljele ili su u fazi liječenja raka dojke imaju priliku sudjelovati u prvom velikom online i terenskom istraživanju Udruge SVE za NJU te dati svoj glas za poboljšanje procesa dijagnosticiranja i liječenja raka dojke

Udruga SVE za NJU provodi prvo veliko nacionalno istraživanje o iskustvima i percepciji oboljelih od raka dojke. Cilj ovog anonimnog istraživanja prikupiti podatke za sveobuhvatnu analizu stanja u dijagnosticiranju i liječenju te tako dati kvalitetniji uvid u stvarno stanje, kao i ukazati na potrebe za poboljšanjima unutar zdravstvenog sustava.

Stoga su pozvane sve žene koje su preboljele ili su u fazi liječenja raka dojke da sudjeluju u ovom nacionalnom istraživanju ispunjavanjem anonimnog online upitnika (za što je potrebno kontaktirati Udrugu na mail info@svezanju.hr). ‘Glavni povod pokretanju ovog istraživanja jest nedostatak stvarnih podataka o iskustvima oboljelih u dijagnosticiranju i liječenju raka dojke. Osim relevantnih podataka, ovim istraživanjem želimo omogućiti i da glas oboljelih dođe do javnih politika te da se na taj način ukaže na potrebe za poboljšanjima unutar zdravstvenog sustava’, rekla je Ljiljana Vukota, glavna tajnica Udruge.

Osim sudjelovanja u istraživanju ispunjavanjem online upitnika, Udruga SVE za NJU provodit će ovo istraživanje i na nacionalnoj razini, u suradnji s lokalnim udrugama, u sklopu tribina ‘Kako poboljšati proces dijagnosticiranja i liječenja raka dojke?’. Tribine će se održavati u Rijeci, Osijeku i Splitu.

 

Komentari