Prvi hrvatski bicikl na vodik: dr. Ankica Đukić napravila prototip vozila budućnosti

Električni bicikl ili automobil više davno nije novost. Može ih se već podosta vidjeti i na hrvatskim ulicama, ali još niste vidjeli bicikl na vodik. Prvi hrvatski bicikl na vodik napravila je dr. Ankica Đukić s Fakulteta strojarstva i brodogradnje. Bicikl se čuva u fakultetskoj garaži, a dr. Đukić pokazala da doista radi, dakle koristi električnu energiju dobivenu iz vodika i kisika

Komentari